Disclaimer

Hoewel wij ernaar streven om op onze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade ( in welke vorm dan ook ), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.

Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop wij geen invloed hebben.

Wij kunnen daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Mocht je onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als je ons dit meldt via contact. Wij zullen dan zo snel mogelijk de informatie aanpassen.

R.K.V.V.V.

Sponsoren


Facebook

Agenda

Let op: de aangegeven data kunnen aan verandering onderhevig zijn. Daarnaast kan de kalender aangevuld worden met additionele activiteiten. Houdt daarom altijd de site en de facebookpagina in de gaten.