Pasfoto voor Spelerspas

Beste voetballer/ster,

met ingang van het seizoen 2017-2018 wordt geen gebruik meer gemaakt van de oranje spelerspas. Begin juni zijn door de KNVB de foto’s van de bestaande spelerspassen overgezet naar de digitale spelerspas. Deze spelerspas vind je terug in de wedstrijdzaken app . Over deze app kun je meer informatie lezen op KNVB assist.
Voor de leden die dit seizoen overgaan van JO11 (E) naar JO13 (D) is een nieuwe digitale spelerspas aangemaakt, maar daarop staat nog geen foto. Graag verzoeken wij de leden van deze groep, die nog geen pasfoto hebben ingeleverd, om een gescande pasfoto te mailen (JPEG) naar lou.masolijn@hetnet.nl, zodat wij deze in Sportlink kunnen inlezen en de pasfoto komend seizoen op jullie digitale spelerspas zal verschijnen. Vermeld duidelijk je naam en geboortedatum. Om het secretariaat hiervoor de tijd te geven, graag zo spoedig mogelijk dochUITERLIJK 20 augustus de pasfoto aanleveren. Het gaat in ieder geval om de spelers die overgaan van de JO11 naar JO13, omdat zij komend seizoen voor het eerst een (digitale) pas krijgen.

Het aanleveren van een pasfoto geldt ook voor nieuwe leden en spelers waarvan de pasfoto niet meer lijkt. Het is jullie eigen verantwoordelijkheid dat er een goed lijkende foto op de digitale pas staat. In de toekomst komt er een optie om zelf via de app de foto te uploaden. Met vriendelijk groet, L. Masolijn, secretaris RKVVVoerendaal Email: lou.masolijn@hetnet.nl