• Vertrouwenspersoon

  RKVV Voerendaal jeugd in Veilige Handen.

  Iedereen bij RKVV Voerendaal moet het gevoel hebben dat hij of zij in een veilige omgeving en met veel plezier de voetbalsport kan beoefenen en de daar aan gelieerde taken kan uitoefenen. Daarom maken wij ons sterk om zaken als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en conflicten of ruzies binnen de vereniging Voerendaal te voorkomen. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat zich momenten en gebeurtenissen kunnen voordoen waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Binnen onze club willen wij dit voorkomen en waar mogelijk direct in de kiem smoren.

  Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag.

  Wanneer je als jeugdlid toch in een hierboven beschreven situatie verkeert, probeer je dat natuurlijk eerst op te lossen door er met de leider(ster) van je team over te praten. Samen probeer je, eventueel met hulp van een lid van de jeugdcommissie de ongewenste situatie te beƫindigen.

  Wanneer naar de vertrouwenspersoon?

  Er kunnen zich echter ook situaties voordoen waarbij je net niet met betrokken leider(ster) en of jeugdcommissie leden wil spreken, dan is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de vertrouwenspersoon. Je kunt erop vertrouwen dat de vertrouwenspersoon zeer discreet met de gegevens die hem aangereikt worden omgaat. Wanneer de vertrouwenspersoon andere personen moet raadplegen om tot een oplossing te komen, zal dit altijd in overleg met de inbrenger zijn. De vertrouwenspersoon kan gevraagd en ongevraagd de jeugdcommissie en het dagelijks bestuur van Voerendaal adviseren over te nemen maatregelen die pesten, discriminatie, seksuele intimidatie voorkomen.

  Wie kan er gebruik maken van de vertrouwenspersoon?

  In principe kan ieder lid van voetbalvereniging Voerendaal zich wenden tot de vertrouwenspersoon daar waar het zaken betreffen die te maken hebben met pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.

  De vertrouwenspersoon van voetbalvereniging RKVV Voerendaal stelt zich aan u voor.

  Huisarts dr. Driessen is de vertrouwenspersoon van de voetbalvereniging. Hij is te bereiken via:

   

  M.G.H. Driessen, huisarts

  Medisch Centrum Dammerich

  Schilsstraat 1a

  6367 TM Voerendaal

  045-5750282